Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.

Natječaj je namijenjen organizacijama civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

Opći cilj Javnog poziva je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Specifični cilj Javnog poziva osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva

Iznos tražene financijske podrške:

  • Minimalno 20.000,00 kuna
  • Maksimalno 50.000,00 kuna
Financial

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava projektnih prijava je 10. listopada 2022. godine, i to na način:

  • rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 10. listopada 2022. godine najkasnije do 12:00 sati)

  • rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji je 10. listopada 2022. godine do 24:00 sata na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Za sva dodatna pitanja o prihvatljivim aktivnostima i prijaviteljima slobodno nas kontaktirajte!

Dogovorite osobne konzultacije.

Nazovite +385 99 561 2571